Archiwum   Echo prasowe   Publikacje   Linki   Kontakt

ISSN 1896-4079

Redaktor naczelny i wydawca: Karol Trammer
Stała współpraca: Tomasz Gajewski (webmaster)

Adres korespondencyjny:
Karol Trammer, ul. Raszyńska 15/15, 02-026 Warszawa, z dopiskiem: "Z Biegiem Szyn"

E-mail:
z.biegiem.szyn@interia.pl

Telefon:
(0)691-500-248

Jak otrzymywać "Z Biegiem Szyn" poczt±:
Warunkiem otrzymywania "Z Biegiem Szyn" drog± pocztow± jest przesłanie na adres redakcji znaczków pocztowych o nominale 3,00 zł w liczbie odpowiadaj±cej liczbie zamówionych numerów. Np. 4 numery = 4 znaczki. Proszę pamiętać o podaniu dokładnego adresu, na który mamy przesyłać biuletyn oraz o napisanie, od którego numeru mamy rozpocz±ć prenumeratę.