Archiwum

Redaktor naczelny i wydawca: Karol Trammer

Stała współpraca: Tomasz Gajewski (webmaster)


Adres korespondencyjny:

Karol Trammer, ul. Raszyńska 15/15, 02-026 Warszawa,
z dopiskiem: "Z Biegiem Szyn"

E-mail: z.biegiem.szyn@interia.pl

Telefon: 691-500-248


Jak otrzymywać "Z Biegiem Szyn" pocztą:

Warunkiem otrzymywania "Z Biegiem Szyn" drogą pocztową jest przesłanie na adres redakcji znaczków pocztowych o nominale 5,20 zł w liczbie odpowiadającej liczbie zamówionych numerów. Np. 4 numery = 4 znaczki. Proszę pamiętać o podaniu dokładnego adresu, na który mamy przesyłać biuletyn oraz o napisanie, od którego numeru mamy rozpocząć prenumeratę.